Cumartesi, Ağustos 8, 2020

Tam Zamanlı Konservatuvar eğitimini Orta-Lise devresinden başlayarak Sanatta Yeterlik derecesine kadar geniş bir yelpazede sürdüren MSGSÜ Devlet Konservatuvarı, uzun yıllardır devam ettirmekte olduğu Yarı Zamanlı Eğitim Programı ile, Müzik ve Bale alanlarında özel yeteneği olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmeyi ve aynı zamanda Tam Zamanlı Konservatuvar eğitimine destek vermeyi hedeflemektedir.

İlkokul 2.sınıfı ve/veya 3.sınıfı bitirmiş olan çocuklar Yarı Zamanlı Eğitim Programına katılmak için başvuruda bulunabilirler. İki aşamalı bir sınavın ardından başarılı bulundukları takdirde programa kabul edilirler. Sınavın ilk aşaması kulak – müziksel işitme (tek ses, çift ses, ezgi ve çeşitli ritmik kalıpların işitilmesi ve tekrar edilmesi); ikinci aşaması ise enstrümana yatkınlık/kesin kabuldür.

Yarı Zamanlı Eğitim Programına katılmaya hak kazanmış öğrenci haftada 2 saat solfej ve 1 saat de enstrüman dersi alarak, üç temel kademeden oluşan eğitime devam eder. Üç temel kademeden oluşan yarı zamanlı eğitimde öğrenci, gerekli sınavları verip sınıflarını geçmesi şartıyla kesintisiz sürecek olan 8 yıllık bir eğitim alır. Öğrenci, hem tam zamanlı konservatuvar eğitimine kendini hazırlayacak en profesyonel sistemin içinde olur hem de sosyal zekasını geliştirecek ve iyi bir müzik dinleyicisi olmasını sağlayacak bilgi birikimi ile donanır.

Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi

Yarı Zamanlı müzik eğitimi 3 kademeden oluşur.

Temel Kademe
Eğitimin ilk 3 yılını oluşturur. Bu üç yılın sonunda sınavdan Sanat Dalı (enstrüman) 50 – 84 arası puan alan öğrenciler Temel Kademe Yarı Zamanlı Başarı Sertifikası alır ve bu kademeden mezun olur. 85 puan ve üzeri not alanlar ise Temel Kademe Yarı Zamanlı Başarı Sertifikası alır ve Orta Kademe’ye devam etme hakkı kazanır.

Orta Kademe
Eğitimin ikinci 3 yılını oluşturur. Bu üç yılın sonunda sınavdan Sanat Dalı (enstrüman) 50 – 84 arası puan alan öğrenciler Orta Kademe Yarı Zamanlı Başarı Sertifikası alır ve bu kademeden mezun olur. 85 puan ve üzeri not alanlar ise Orta Kademe Yarı Zamanlı Başarı Sertifikası alır ve İleri Kademe Yarı Zamanlı devresine devam etme hakkı kazanır.

İleri Kademe
Eğitimin son 2 yılını oluşturur. Bu iki yılın sonunda sınavdan Sanat Dalı (enstrüman) 50 ve üzeri puan alan öğrenciler İleri Kademe Yarı Zamanlı Başarı Sertifikası alır ve bu kademeden mezun olurlar

Yarı Zamanlı Bale Eğitimi

Balenin temelleri 15. Yüzyılda Catherine de Medici tarafından İtalaya da  atılmış ve zaman içinde tüm Dünya’ya yayılmıştır. Günümüzde, Saygın sanat dallarından biri olarak kabul edilen bale, disiplin ve zerafetin birleştiği, görsel sanatların en pırıltılı hali olarak anılır. Profesyonel olarak bale yapabilmek için baleye erken yaşta başlamak gerekir. Zor olduğu kadar, güç gerektiren bale adımlarının ve figürlerinin usta bir şekilde icra edilmesi yıllar alır. İnsan Vücudunun Gelişimi göz önüne alınarak profesyonel bir sanatçı olmak için çok erken yaşta doğru bir eğitim ile başlanması gerekir. Bale güç ve esnekliği, zerafet ile insan vücudunda birleştirir. Profesyonelliğe ulaşmak çok zor ve uzun bir yol gerektirdiği gibi bir çok fiziksel özellik ve yeteneği de gerektirir

Yarı Zamanlı Bale Programı Eğitimi 2 yıldan oluşan Temel Kademe’den ibarettir. Bu kademenin sonundan yapılacak olan Genel Sınavdan 70 ve üzeri puan alan öğrenci başarı sertifikasını almaya hak kazanır.

Yarı Zamanlı Çağdaş Dans Öğretim Programı

Çağdaş Dans Anasanat Dalı’nda; Yarı Zamanlı Orta ve Lise, Tam Zamanlı Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik  düzeyinde Öğretim Programı uygulanır. Yarı Zamanlı için giriş; yaş koşulu 6.sınıfı bitirmiş olmaktır.

‘Bedeninle iletişim kur, kişisel alanını ve özelliklerini tanı.’

1992 yılında eğitim programına başladığımız Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı, Türkiye’de alanında ilk ve tek yanı sıra Avrupa’da da çağdaş dans ve gösteri sanatları alanında eğitim veren kurum ve akademiler arasında önemli bir yere sahiptir. Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı; bireyin fiziksel ve duyusal potansiyelinin geliştirildiği, bireysel özelliklerinin araştırıldığı, sanatsal olarak bireyin kendi duygu ve düşüncelerini bedeni aracılığı ile ifade etmesine olanak tanıyan bir eğitim bütünlüğünü hedefler.

Çağdaş Dans Anasanat Dalı Yarı Zamanlı eğitim programımız da; Çağdaş Dans ve Hareket Teknikleri, Fonksiyonel Anatomi, Doğaçlama dersleri uygulanmaktadır.

Üniversitemiz Çağdaş Dans Anasanat Dalı mezunları güncel ‘beden odaklı gösteri sanatları’ alanlarında; Çağdaş Dans ve Performans Sanatları, Dans Tiyatrosu, Fiziksel Tiyatro,  Disiplinlerarası Sanat Projeleri’ vb. sanatsal faaliyetler de, Çağdaş Dans ve Performans Sanatçısı, Oyuncu, Eğitmen, Koreograf, Yönetmen, Asistan, Sanat Yönetmeni vb. disiplinlerarası çalışmaları uluslararası platformlarda da gerçekleştirebilmekte, yanı sıra dans ve beden terapistliği, kişisel danışmanlık vb. beden odaklı terapi alanlarında da çalışmalarını devam ettirebilmektedir.